Sesshins en Zazenkai

Het Japanse woord "sesshin" kan op diverse manieren vertaald worden, zoals: "het verzamelen van de geest", of: "het tezamen opwekken van de geest", maar ook: "samen één geest".
Een sesshin is een intensieve periode van stille beoefening van zazen (d.w.z. dat spreken zo veel mogelijk wordt beperkt tot het noodzakelijke). Een sesshin is erop gericht de deelnemers in de gelegenheid te stellen zo intens mogelijk aanwezig te zijn in het directe nu. Als je zit, dan zit je, als je eet dan eet je, als je loopt dan loop je. Normaal zijn we mentaal vrijwel voortdurend afgeleid en in gedachten met iets anders bezig dan met dat wat we aan het doen zijn. Een sesshin is een ideale gelegenheid om onze concentratie, onze aanwezigheid en ons bewustzijn te oefenen en te verdiepen. Het is een mogelijkheid om een stap terug te doen, ons los te maken van onze drukke levens en met volle aandacht verzameld aanwezig te zijn.
We organiseren regelmatig driedaagse sesshins maar ook vijfdaagse en weeksesshins. 
Tijdens de sesshin zijn er periodes van zittende en lopende meditatie (als het weer het toelaat ook buiten), meditatieve werkperiodes, de gelegenheid voor één of meerdere persoonlijke gesprekken met Michel Sensei, dharma-toespraak en soetra's. Gedeeltelijke deelname is bijna altijd mogelijk maar voltijd-deelnemers krijgen voorrang bij aanmelden. Kijk voor het programma op de agendapagina.

Het woord "zazenkai" betekent "samenkomen voor meditatie". Een zazenkai is een eendaagse retraite die minder intensief is dan een sesshin, maar die verder dezelfde intenties en uitgangspunten heeft.Zen Heart Sangha