Privacy-verklaring

De ZHS houdt een verzameling bij van adresgegevens van de bij de sangha aangesloten leden, die deze informatie zelf hebben aangeleverd. Andere gegevens, zoals bijvoorbeeld over levensbeschouwing of over donaties, worden niet geregistreerd in de database.

De gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van aankondigingen van activiteiten en andere mededelingen.

Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor anderen dan de leraar van de sangha en het bestuur van de ZHS. Eerstverantwoordelijke is de secretaris van het bestuur.

Deze gegevens worden niet op enigerlei wijze verstrekt aan derden.

Iedereen wiens gegevens zijn opgenomen in de verzameling kan verzoeken om inzage in deze gegevens via een verzoek aan de secretaris. Deze inzage wordt zo spoedig mogelijk verstrekt.

Iedereen wiens gegevens zijn opgenomen in de verzameling kan verzoeken om verwijdering van zijn / haar gegevens via een verzoek aan de secretaris. Deze verwijdering wordt zo spoedig mogelijk gerealiseerd.

Klik op deze link voor het volledige privacybeleidZen Heart Sangha