Onze zenlijn

Hakuyu Taizan Maezumi Roshi (1931-1995)

Maezumi RoshiHakuyu Taizan Maezumi Roshi ontving in 1955 Dharma-transmissie (shiho) van Hakujun Kuroda Roshi. Ook ontving hij het zegel van erkenning (inka) van Koryu Osaka Roshi en van Haku'un Yasutani Roshi. Zo werd hij Dharma-opvolger in maar liefst drie zenscholen (Soto, Shakyamuni Kai en Sanbo-Kyodan) en onderwees hij zowel de praktijk van shikantaza als koans.
Hij gaf Dharma-transmissie aan twaalf opvolgers, waaronder Bernie Glassman, Dennis Genpo Merzel en Charlotte Joko Beck.
Maezumi Roshi wordt beschouwd als een van de belangrijke Japanse zenmeesters die het zen-boeddhisme van Japan naar het Westen hebben gebracht. In het Nederlands verscheen in 2005 "Je Leven Waarderen, De Essentie Van Zenbeoefening", een bloemlezing van teksten waarin Maezumi Roshi de kern van de zenbeoefening samenvat in een zeer toegankelijke taal.

"In your daily life, please accept yourself as you are and your life as it is.
Be intimate with yourself. Then everything, I am sure, will go all right. I want you to take good advantage of every chance you have to become a really intimate being".

Maezumi Roshi

Dennis Genpo Merzel

Genpo RoshiDennis Genpo Merzel is geboren in 1944 in Brooklyn, New York. Hij begon zijn formele zentraining aan het Zen Center Los Angeles in 1972 bij Maezumi Roshi en ontving in 1980 Dharma-transmissie van hem.
Er zijn diverse boeken  van hem verschenen, o.a. The Eye Never Sleeps, 24/7 Dharma en The Path of the Human Being.
In 1992 gaf hij Dharma-transmissie aan Catherine Genno Pagès die daarmee zijn eerste Dharma opvolger werd.

 

 

"Look into your mind, the source from which thoughts arise. What hears the sounds? Look and you will find only empty nothing. And yet, something is hearing, something is experiencing.
What is it? It can't be anything but yourself, your true self.

But somehow we can't accept this. We go on looking and seeking.
Only convince yourself to stop seeking. Once and for all, convince yourself there's nothing to seek, nothing to attain, and then just sit, nothing left to do, nothing left to search for".

Genpo Roshi

 Zen Heart Sangha