Michel Oltheten

MichelMichel Oltheten (1954) begon in 1993 met zen-meditatie bij Kees van de Bunt in Den Haag. In datzelfde jaar ontmoette hij Catherine Genno Pagès Roshi en werd haar leerling. In 1995 ontving hij, samen met zijn partner Helen, van Genno Roshi de lekengeloften (Jukai). Vanaf 1994, toen Genno Roshi het Dana Zen Centrum in Parijs opende, is hij intensief heen en weer gaan reizen en bracht per jaar vaak meerdere maanden in Parijs door. Daarnaast werkte hij o.a. als directeur van een werkgeversorganisatie en later als gevoelstherapeut en coach. In 2001 startte hij, onder supervisie van Genno Roshi, een zenmeditatiecentrum in Den Haag, waaruit in 2010 de Zen Heart Sangha Nederland is ontstaan. Vanaf 2011 is hij zich volledig gaan richten op zijn werk als leraar in de Zen Heart Sangha. In mei 2014 ontving hij van Genno Roshi volledige dharma-transmissie (shiho) en werd daarmee geautoriseerd leraar in de White Plum Zenlijn (zie onze zenlijn). 
Hij geeft zowel onderricht in de beoefening van shikantaza als in de praktijk van werken met koan. Helen en Michel hebben drie inmiddels volwassen kinderen.

"Just sit quietly.
Let thoughts come and go freely,
like clouds and birds in the sky.
The sky does not block or invite.
It just is.

So sit without refusing and clinging.
Just relax.
Your mind is Mind.
Empty and full."

Michel Plein Ciel OlthetenZen Heart Sangha