Facebook
 

Michel Oltheten

MichelMichel Oltheten (1954) begon in 1993 met zen-meditatie bij Kees van de Bunt in Den Haag. In datzelfde jaar ontmoette hij Catherine Genno Pagès Roshi en werd haar leerling. In 1995 ontving hij, samen met zijn partner Helen, van Genno Roshi de lekengeloften (Jukai). Vanaf 1994, toen Genno Roshi het Dana Zen Centrum in Parijs opende, is hij intensief heen en weer gaan reizen en bracht per jaar vaak meerdere maanden in Parijs door. Daarnaast werkte hij o.a. als directeur van een werkgeversorganisatie en later als gevoelstherapeut en coach. In 2001 startte hij, onder supervisie van Genno Roshi, een zenmeditatiecentrum in Den Haag, waaruit in 2010 de Zen Heart Sangha Nederland is ontstaan. Vanaf 2011 is hij zich volledig gaan richten op zijn werk als leraar in de Zen Heart Sangha. In mei 2014 ontving hij van Genno Roshi volledige dharma-transmissie (shiho) en werd daarmee geautoriseerd leraar in de White Plum Zenlijn (zie onze zenlijn). 
Hij geeft zowel onderricht in de beoefening van shikantaza als in de praktijk van werken met koan. Helen en Michel hebben drie inmiddels volwassen kinderen.

"Practice is not about getting rid of passions, desires, fears, etc, but about working with them and through them. It's about seeing them clearly, which is actually seeing "me" clearly. Continuously investigating "What is this Me? Who am I?" lets us find out that "me" is in fact very unfixed, ungraspable, fluid.

And as “me” becomes more and more transparent, the vast background becomes visible, within which the self and all things appear. This is really who I am, and it includes and includes, without knowing. As a fixed perspective is let go of, the utter unfixedness of me and all things becomes visible and reality emerges.

Eventually, meditation is about expressing this through and as our very own life, so that it might work in other lives. "I am ME", having been reduced and expanded to "I Am", evolves into "I am You" and "Me and You". Now we can really relate".

Michel Plein Ciel Oltheten

 
Zen Heart Sangha