Facebook Gmaps
 

Michel Oltheten

MichelMichel Oltheten (1954) begon in 1993 met zen-meditatie bij Kees van de Bunt in Den Haag. In datzelfde jaar ontmoette hij Catherine Genno Pagès Roshi en werd haar leerling. In 1995 ontving hij, samen met zijn partner Helen, van Genno Roshi de lekengeloften (Jukai). Vanaf 1994, toen Genno Roshi het Dana Zen Centrum in Parijs opende, is hij intensief heen en weer gaan reizen en bracht per jaar vaak meerdere maanden in Parijs door. Daarnaast werkte hij o.a. als directeur van een werkgeversorganisatie en later als gevoelstherapeut en coach. In 2001 startte hij, onder supervisie van Genno Roshi, een zenmeditatiecentrum in Den Haag, waaruit in 2010 de Zen Heart Sangha Nederland is ontstaan. Vanaf 2011 is hij zich volledig gaan richten op zijn werk als leraar in de Zen Heart Sangha. In mei 2014 ontving hij van Genno Roshi volledige dharma-transmissie (shiho) en werd daarmee geautoriseerd leraar in de White Plum Zenlijn (zie onze zenlijn). 
Hij geeft zowel onderricht in de beoefening van shikantaza als in de praktijk van werken met koan. Helen en Michel hebben drie inmiddels volwassen kinderen.

"Onze meditatie praktijk heeft niet tot doel om onze passies, wensen, behoeftes, onze frustraties en angsten uit te wissen. Al die dingen zijn juist heel goed bruikbaar om mee te werken. Het gaat er om al onze gedachten en ideeën, al onze gevoelens en emoties te beschouwen met een open hart. Het allerbelangrijkste is om ze te doorzien en ons te richten op degene die dat allemaal ervaart, en voortdurend te vragen:

"Wie ben Ik? Wie is die IK?

Door dat te onderzoeken komen we er onontkoombaar achter dat die "Ik" in werkelijkheid heel erg ondefinieerbaar, fluïde, ongrijpbaar is, wat behoorlijk verontrustend en zelfs beangstigend kan zijn in het begin. Maar als we moedig volhouden wordt "Ik" geleidelijk steeds doorzichtiger en dan wordt de weidse ruimte zichtbaar, waarbinnen alle dingen en verschijnselen opkomen en weer verdwijnen. Dit is wie ik werkelijk ben en ik omvat en verwelkom alles. Als we ons begrensde, beperkte perspectief loslaten wordt de onbegrensdheid en openheid van alles zichtbaar en de weidse werkelijkheid opent zich als IK.

Uiteindelijke gaat meditatie-beoefening om die onbegrensde weidse openheid tot expressie te brengen als ons eigen leven, zodat het zijn werk kan doen in het leven van anderen. "Ik ben mezelf" wordt gereduceerd en geëxpandeerd tot "Ik Ben" en evolueert naar "Ik ben Jij" en dan naar "Ik en Jij". Dit noemen we intimiteit. Nu zijn we werkelijk verbonden."

Michel Plein Ciel Oltheten

 
Zen Heart Sangha