Gedragscode ZHS

In het (recente) verleden is aan het licht gekomen dat er regelmatig sprake is geweest van ernstige misstanden in boeddhistische organisaties en groepen. Deze misstanden en hun gevolgen hebben me diep geraakt en zijn de aanleiding voor het ontstaan van deze gedragscode. In de eerste plaats omdat er veel leed, teleurstelling, verwarring en ontreddering teweeg is gebracht bij de betrokkenen. Maar ook vanwege de erosie van vertrouwen in de Boeddha-weg terwijl er ook zovelen zijn, leerlingen en leraren, die in diepe en eerbare wederzijdse betrokkenheid proberen de Boeddha-weg te gaan en die geconfronteerd worden met volkomen begrijpelijk wantrouwen. Ik hoop met heel mijn hart dat deze code niet wordt ervaren als een verdere formalisering van dit wantrouwen. Ik hoop dat het kan helpen om het diepe vertrouwen dat we als mensen en als leerlingen en leraar in elkaar hebben in onze sangha, te beschermen en bestendigen. Als leraar van de Zen Heart Sangha zal ik proberen om me met al mijn kracht te houden aan deze gedragscode, waaraan ik ook gehouden kan en moet worden er door het bestuur en de leden van de sangha.

De White Plum Asangha heeft een Model Code of Ethical Conduct (CEC) vastgesteld die ten dele als voorbeeld voor deze tekst heeft gediend. Maar bij het denken hierover en praten met hen die me het meest nabij zijn, kwam ik tot de conclusie dat ik me wil baseren op de geloften, die ik zowel bij mijn lekenwijding als bij de Dharma-transmissie heb ontvangen van mijn leraar Genno Pagès Roshi en die ik met heel mijn hart heb afgelegd.

Via de deze link is de volledige Gedragscode van de Zen Heart Sangha te downloaden.Zen Heart Sangha