Doneren en donaties

"Chogyam Trungpa Rinpoche zei ooit: "…although our funds are tight, our vision is enormous. That is the way we behave; and that combination works very brilliantly and very beautifully.” 

In mijn eigen woorden is dat vertaalbaar als: Onze middelen zijn beperkt en ons hart is onbeperkt. En die combinatie van vorm en ruimte is schitterend in zijn dagelijkse harmonieuze functioneren.

De activiteiten van de Zen Heart Sangha brengen natuurlijk onkosten met zich mee en ook ik moet eten en rekeningen betalen. Maar we willen de kosten voor activiteiten en levensonderhoud niet op een "voor-wat-hoort-wat" basis doorberekenen. We willen uitgaan van vrijgevigheid, en deelname en donatie los zien van elkaar. De activiteiten van de sangha en mijn inzet als leraar zijn een donatie, een vrijwillige gift. En we gaan dus ook uit van vrijwilligheid van geven van deelnemers en sangha-leden. Het hebben van geen of weinig geld hoeft dan ook nooit een belemmering te zijn om deel te nemen. In tegendeel, je deelname en de beoefening tezamen met de sangha, dat zijn de belangrijkste giften en donaties die je kunt doen aan de sangha.

We kunnen proberen om ieder geldbedrag dat we geven of ontvangen te zien als een gift. En we kunnen proberen om alles wat we kunnen opbrengen aan activiteiten, aandacht, beoefening, liefde, kortom ons leven, onszelf, te geven als een geschenk, als iets dat we geven zonder verwachting dat daartegenover een gift of zelfs maar de dankbaarheid van de ontvanger staat. Het is een oefening van geven zonder te verwachten en dus ook een oefening in vertrouwen. Dit zijn een paar aspecten van de Paramita van "Dana", de beoefening van vrijgevigheid. Toegang tot de dharma is vrij. Het is evenveel waard als de lucht die we inademen, of de zon die schijnt. Het is voorbij prijs, onbetaalbaar en tegelijk zonder waarde."

Algemene donaties

Iedereen die structureel aan activiteiten van de Zen Heart Sangha (in Den Haag of elders) meedoet of zich op een of andere manier bij de sangha betrokken voelt, kan een donatie doen via de bankrekening onderaan de pagina. Vermeld hierbij altijd het woord 'donatie'. Donaties stellen ons in staat op activiteiten te organiseren, de zendo te onderhouden, de inventaris aan te vullen en de leraar een toelage voor levensonderhoud te geven. Een donatie is echter absoluut niet verplicht!  

Donaties bij deelname aan de wekelijkse meditatie

Donaties worden niet gegeven met een specifiek doel, maar als je vind dat een donatie op zijn plaats is bijvoorbeeld omdat je deelneemt aan delen van het weekprogramma, dan kan je dat bij voorkeur overmaken op onze bankrekening. Vermeld hierbij altijd het woord 'donatie'. Je kunt een donatie ook contant meenemen.

Donaties bij deelname aan sesshins

Bij deelname aan een sesshin geven we meestal een bedrag aan als gesuggereerde donatie. Dit is een richtbedrag dat gebaseerd is op de te maken onkosten voor het organiseren van een sesshin, de huur van de lokatie, eten en drinken, vervoerskosten, en een bijdrage in het levenonderhoud van de leraar. Het is tegelijkertijd niet meer dan een suggestie. Als het kan, doneer dan, als het niet kan doneer dan minder of niet. Het hebben van geen of weinig geld hoeft je niet als een belemmering te zien om deel te nemen! Je deelname is ook een donatie.

Doneren voor deelname van anderen

Van de mogelijkheid om deel te nemen zonder donatie wordt gelukkig regelmatig gebruik gemaakt. Je kunt als je wilt wat extra's doneren om de onkosten te compenseren die we maken voor de deelname van mensen zonder donatie. 

Aftrekmogelijkheid en ANBI informatie

De Zen Heart Sangha is door de Belastingdienst erkend als een zogenaamde ANBI (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarom kun je de bedragen die je als donatie op de bankrekening van de sangha stort als gift aftrekken van de inkomstenbelasting, binnen de daarvoor geldende voorwaarden. Klik HIER voor de ANBI informatie.

Vragen

Bij vragen over doneren kun je contact opnemen door een mailtje te sturen naar info@zenheart.nl.

 

 

Zen Heart Sangha Nederland           KVK 51811790          Triodos bank: NL50TRIO0198464339
Fiscaal (RSIN) nummer 850182141Zen Heart Sangha