Facebook
 

Agenda

Voor alle activiteiten is het nodig je vooraf aan te melden. Dit kan door een email te sturen aan info@zenheart.nl met je naam en de activiteit waaran je deel wilt nemen.

Aan de agenda kunnen nog activiteiten worden toegevoegd. 

agenda 2019

 

 

Het programma van de Dana Sangha in Montreuil kan aldaar bekeken worden. Michel sensei zal aan veel van de sesshins in Parijs deelnemen.

 

Zen Heart Sangha leden zijn van harte uitgenodigd ook in het programma van de Dana Sangha Parijs te participeren. Je kunt je aanmelden via info@danasangha.fr (in het Engels of Frans) of bij info@zenheart.nl (Nederlands/Engels).

 

 
Zen Heart Sangha