Agenda 2022

Voor alle activiteiten is het nodig je vooraf aan te melden. Dit kan door een email te sturen aan info@zenheart.nl met je naam en de activiteit waaran je deel wilt nemen.

Aan de agenda kunnen nog activiteiten worden toegevoegd.  

 Zen Heart Sangha